Bình hoa trang trí Nordic home decoration 22.5 x 24 CM