Bình hoa trang trí Hình Bầu Dẹt Nhuộm Đen 17 x 10 x 25 CM