Bình hoa Thủy tinh Xanh ICE Vân Nứt 14.5 x 36.5 CM