Bình hoa Thủy tinh Trụ trong Miệng bèo Nordic 16 x 30 CM