Bình hoa Thủy tinh Trụ Bầu Nordic Mạc Bạc 13 x 27 CM