Bình hoa thủy tinh Trang trí hình Bầu Xám cao 25cm